Om oss

Våre samlinger

Kjernen i menighetens virksomhet er trosoppbyggelsen. I løpet av uka er det egne samlinger for barn og ungdom, og på søndager er det samlinger for hele menigheten. På samlingene står oppbyggelsen i trosgrunnlaget til BCC i fokus. Dette formidles gjennom som tale, bønn og sang, men også andre virkemidler som film, panelsamtale osv. Samlingen på søndagene er åpen for alle. Etter trosoppbyggelsen er det åpen kaffebar og sosialt fellesskap.

Barnemøte

Det arrangeres barnemøte for barn mellom 4 og 12 år. Samlingene varer rundt 30 minutter, og har variert innhold med grunnlag i den kristne tro og etikk. Gjennom fortellinger, presentasjoner, dramatisering, sang og dans tar engasjerte ledere opp temaer fra bibelen og den kristne tro på en enkel og lettfattelig måte. Innholdet bygges også i stor grad på barnas hverdag og situasjonene de møter der. I 2017 stod et nyoppusset rom klart for barnemøte. Her er det et eget amfi til å sitte i og en projektor for fremvisning av media. I tillegg er det også stor gulvplass som blir brukt til aktiviteter og dramatisering.

Ukentlig aktiviteter for barn i alderen 6-12 år er organisert via Aktivitetsklubben Hønefoss, som er en samarbeidende forening med BCC Hønefoss.

Ungdom

Det er fast samling hver torsdag for ungdommer og unge voksne i BCC Hønefoss. Her er det først trosoppbyggelse hvor det kristne budskapet kommer frem på en måte som er tilpasset ungdommer, f.eks. ved å ta opp temaer som er naturlige i en ungdoms liv. Etter møtet er det mat og ulike aktiviteter eller sport.

Trosopplæring

BCC Hønefoss tilbyr også trosopplæring til ungdommer på niende trinn. Programmet har likhetstrekk med Den norske kirkes konfirmasjonsundervisning, men bygger på BCC sitt trosgrunnlag og historie. Det blir lagt til rette for at ungdommene skal kunne delta aktivt, stille spørsmål og reflektere rundt eksistensielle livsvalg. Trosopplæringen blir avsluttet med en fest for hele menigheten hvor ungdommene er hedersgjester.

Senior

For medlemmene over 60 år, seniorene, er det ulike samlinger og aktiviteter noen ganger i løpet av året. På disse treffene er det gjerne trosoppbyggelse, og det er også god tid og anledning til å snakke sammen og dele felles minner fra et langt liv. Av og til møter de også seniorer fra andre lokalmenigheter, drar på utflukter og turer.

Har du spørsmål?

Hvis du ønsker informasjon til en skoleoppgave eller har andre generelle spørsmål om BCC kan du gjerne ta en titt på denne siden skoleinfo.bcc.no. Du kan også lese mer og bli bedre kjent med Brunstad Christian Church på bcc.no og aktivkristendom.no

Har du spørsmål til oss i BCC Hønefoss eller vil komme i kontakt med oss lokalt kan du gjerne sende mail til raglarse@online.no